Bài 3

Em mới bắt đầu học anh ạ.

 

第3課

習い始めたばかりです。

 

Xuân

Anh Tanaka ơi, anh có biết gì về “Thư pháp Việt Nam” không?

 

スアン

田中さん、ベトナムの書道を知っていますか?

Tanaka

Ôi, ở Việt Nam cũng có thư pháp hả em?

 

田中

え?ベトナムにも書道があるんですか?

Xuân

Có chứ.

 

スアン

ありますよ。

Bây giờ nhiều người Việt Nam học thư pháp lắm anh ạ.

 

最近流行ってるんですよ。

Tanaka

Người ta viết chữ Hán và chữ Nôm à?

 

田中

漢字や字喃を書くんですか?

Xuân

Không! Mọi người viết chữ quốc ngữ anh ạ.

 

スアン

まさか!!みんなベトナム語(チュークオックグー)を書きます。

Tanaka

Thư pháp Việt Nam có khó không em?

 

田中

それは難しくないですか?

Xuân

Không khó lắm.

 

スアン

それほど難しくありませんよ。

Ta viết theo như mình nghĩ là được.

 

自分の思う通りに書けばいいんです。

Em mới bắt đầu học thư pháp, nhưng thấy thích lắm.

 

私はまだ習い始めたばかりですが、とても楽しいですよ。

Tanaka

Hay nhỉ! Anh cũng muốn học thư pháp.

 

田中

いいですねえ。僕もやってみたいですね。

Xuân

Thế thì chúng ta cùng đi vào thứ bảy tới nhé.

 

スアン

じゃあ、来週の土曜日に一緒に行きましょう。