Bài 2

Đó là một truyện thần thoại.

 

第2課

これは伝説ですよ。

 

Xuân

Anh Tanaka ơi, anh có biết vua Hùng Vương không?

 

スアン

田中さん、雄王って知ってますか?

Tanaka

Vua Hùng Vương á?

 

田中

雄王?

Vua nước Việt Nam hả em?

 

ベトナムの王さまですか?

Xuân

Dạ, vua Hùng vương là vua thời đại xưa.

 

スアン

そうです。雄王は大昔の王さまですよ。

Ở đây có một truyện thần thoại.

 

ここに神話の本があります。

Trong truyện này có truyện về vua Hùng Vương đấy.

 

この中に雄王の話が載っています。

Tanaka

Cho anh xem một chút nhé.

 

田中

ちょっと見せて。

Xuân

Vâng, vua Hùng Vương sinh ra từ một quả trứng đấy anh ạ.

 

スアン

どうぞ、雄王は卵から生まれたんですよ。

Tanaka

Trứng á? Thật không?

 

田中

卵!?本当に!?

Nhưng vua Hùng Vương là con người cơ mà, phải không em?

 

雄王は人間じゃないの?

Xuân

Vâng! Anh đừng quá ngạc nhiên như thế!

 

スアン

人間ですよ!そんなに驚かないで!

Đó chỉ là một truyện thần thoại mà thôi.

 

ただの伝説ですよ。