Lektion 4 Hvordan kommer man derhen?


Junko:
Hej, Liva.
ジュンコ:
こんにちは.リーヴァ.

Liva:
Hej, Junko. Hvor skal vi hen i dag?
リーヴァ:
こんにちは.ジュンコ.今日はどこに行きましょうか?

Junko:
Jeg vil gerne se Den lille Havfrue. Hvordan kan man komme derhen?
ジュンコ:
私は人魚姫(の像)が見たいです. あそこへはどうやって行くことができますか?

Liva:
Først skal man til Kongens Nytorv og så videre til Gefionspringvandet, og lidt væk derfra sidder Den lille Havfrue ved Langelinie.
リーヴァ:
まず最初にコンゲンス・ニュトーウに行きます,そしてそれからさらにゲフィオンの噴水へと行きます,そしてそこから少し離れたランゲリニェに人魚姫(の像)があります.

Junko:
Nå, nå. Lad os så komme af sted!
ジュンコ:
そうなの.それじゃあ,出発しましょう!

Liva:
Vi skal først forbi Tivoli hen til Strøget.
リーヴァ:
私たちはまずストロイエズに向かってチボリ公園を通り過ぎます.

Junko:
Vi skal lige ud til Kongens Nytorv, ikke?
ジュンコ:
私たちはコンゲンス・ニュトーウまで真っ直ぐに行くのですよね?

Liva:
Jo. Så skal vi over Kongens Nytorv til Nyhavn, og dér skal vi til venstre. Så går vi lidt ad Store Strandstræde og går til højre. Så er vi i Amaliegade.
リーヴァ:
はい.それから私たちはコンゲンス・ニュトーウを渡ってニュハウンへ行きます.そしてそこで左に行きます.それから私たちはストーアストランストレーゼに沿って少し行って,そして右に行きます.すると私たちはアメーリェゲーゼに出ます.

Junko:
Ej se, Amalienborg!
ジュンコ:
わぁほら,アメーリェンボー宮殿!

Liva:
I nærheden er der også en kirke. Lad os gå forbi Amalienborg!
リーヴァ:
近くには教会もあります. アメーリェンボー宮殿を通り抜けて行きましょう!

Junko:
Er det dér store springvand Gefionspringvandet?
ジュンコ:
あの大きな噴水がゲフィオンの噴水ですか?

Liva:
Ja. Og ikke så langt herfra sidder Den lille Havfrue.
リーヴァ:
はい.そしてここからそんなに離れていないところに,人魚姫(の像)があります.